Mẫu đơn xin nghỉ việc không hưởng lương (tạm thời)

docx 1 trang maudon 26/10/2022 37880
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu đơn xin nghỉ việc không hưởng lương (tạm thời)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxmau_don_xin_nghi_viec_khong_huong_luong_tam_thoi.docx

Nội dung text: Mẫu đơn xin nghỉ việc không hưởng lương (tạm thời)

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc . ngày . tháng . năm 20 ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC RIÊNG KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG Kính gửi: . . Tên tôi là: Ngày, tháng, năm sinh: Chức vụ, đơn vị công tác: Nay tôi làm đơn này xin được nghỉ việc riêng không hưởng lương, thời gian là ngày, kể từ ngày . đến hết ngày . Nơi nghỉ: Lý do nghỉ Địa chỉ, SĐT liên hệ khi cần Tôi sẽ bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu đang quản lý với thủ trưởng đơn vị trước khi được nghỉ và cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian được nghỉ. Kính đề nghị xem xét, giải quyết. Xin trân trọng cảm ơn! NGƯỜI LÀM ĐƠN Ý KIẾN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Chữ ký) Họ và tên