Đơn xin rút khỏi Đảng ủy

docx 2 trang maudon 26/10/2022 35380
Bạn đang xem tài liệu "Đơn xin rút khỏi Đảng ủy", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxdon_xin_rut_khoi_dang_uy.docx

Nội dung text: Đơn xin rút khỏi Đảng ủy

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN RÚT KHỎI ĐẢNG ỦY Kính gửi: Chi bộ Đảng Ủy Quận D Căn cứ vào Điều lệ Đảng khóa thứ XI Tôi tên là : Nguyễn Văn A sinh ngày : 3/5/1960 giới tính : Nam CMND số: 123456789 ngày cấp : 1/6/1978 Nơi cấp : Công an TP Hà Nội Hộ khẩu thường trú : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội Nơi cư trú : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội Số điện thoại : 0123456789 Hiện nay tôi đang làm việc và sinh hoạt Đảng tại chi bộ Đảng Ủy Quận D từ ngày . Cho đến nay . Hiện nay tôi đang là Ủy viên không thường trực tại Quận Ủy D Căn cứ vào khoản 4 điều 13 điều lệ Đảng khóa thứ XI 13.4 Cấp uỷ viên xin rút khỏi cấp uỷ, do cấp uỷ xem xét đề nghị lên cấp uỷ cấp trên trực tiếp quyết định; đối với Uỷ viên Trung ương, do Ban Chấp hành Trung ương quyết định. Cấp uỷ viên đương nhiệm ở đảng bộ từ cấp tỉnh trở xuống, khi có quyết định nghỉ công tác để nghỉ hưu hoặc chuyển công tác đến đơn vị khác ngoài đảng bộ thì thôi tham gia các cấp uỷ đương nhiệm ở đảng bộ đó. Đối với Uỷ viên Trung ương khi có quyết định thôi giữ chức vụ trong các cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể để nghỉ hưu thì thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương đương nhiệm. Hiện nay do sắp nghỉ hưu nên tôi có nguyện vọng rút khỏi Đảng bộ của Chi bộ Đảng Ủy quận Ủy D để chuyển đến sinh hoạt tại Đảng Ủy khác. Từ những căn cứ trên tôi Chi bộ Đảng Ủy Quận D cho phép: • Tôi là Nguyễn Văn A được rút khỏi Đảng Ủy Quận D sang Đảng Ủy quận Ủy C để tham gia hoạt động . Tôi xin chân thành cảm ơn
  2. Người làm đơn A Nguyễn Văn A