Đơn xin thôi học rút hồ sơ trường Đại học Bách khoa Hà Nội

doc 2 trang maudon 26/10/2022 17841
Bạn đang xem tài liệu "Đơn xin thôi học rút hồ sơ trường Đại học Bách khoa Hà Nội", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docdon_xin_thoi_hoc_rut_ho_so_truong_dai_hoc_bach_khoa_ha_noi.doc

Nội dung text: Đơn xin thôi học rút hồ sơ trường Đại học Bách khoa Hà Nội

  1. Ban hành lần 4 ngày 19 tháng 8 năm 2020 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Phần do Phòng Đào tạo ghi Nhận ngày . . . /. . . /. . . . Duyệt ngày . . . /. . . /. . . . ĐƠN XIN THÔI HỌC RÚT HỒ SƠ Ký duyệt: Kính gửi: BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐHBK HÀ NỘI PHÒNG ĐÀO TẠO Họ và tên tôi là: . Mã số sinh viên: Số điện thoại: Lớp: Khóa: . Thuộc Viện: Tôi nộp đơn này tự nguyện xin thôi học và rút hồ sơ sinh viên từ: . Lý do xin thôi học (đánh dấu X vào một hoặc nhiều ô tương ứng và ghi chi tiết nếu cần) Xin đi du học (ghi rõ du học ở đâu) Do kết quả học tập (ghi rõ mức cảnh cáo) Ngành không phù hợp (mong muốn học ngành nào) . Muốn thi lại đại học (xin thi lại trường nào) Xin chuyển trường (chuyển trường nào?) Do điều kiện kinh tế có khó khăn (nêu cụ thể) Do sức khỏe không tốt (kèm hồ sơ bệnh án) Lý do khác . Tôi đã được nhà trường tư vấn kỹ trước khi nộp đơn xin thôi học và rút hồ sơ. Tôi cam kết chấp hành đúng các qui định của Nhà trường khi xin thôi học rút hồ sơ. Hà Nội, ngày tháng năm 20 Ý kiến của Viện quản lý Ý kiến của gia đình Sinh viên làm đơn (ghi ý kiến đồng ý/không đồng ý (ghi rõ họ tên và ký tên) và ghi rõ họ tên & ký tên ) (Đối với sinh viên đang tạm dừng học tập) (Đối với sinh viên xin thôi học do sức khoẻ) Xác nhận của chính quyền địa phương Xác nhận của Trung tâm y tế (ký tên và đóng dấu) (ký tên và đóng dấu) Giấy tờ cần nộp kèm (đánh dấu X vào ô tương ứng): Với sinh viên đang tạm ngừng học: nộp bản photocopy Quyết định tạm ngừng (nếu chưa có SV liên hệ Phòng 202A-C1 để nhận quyết định).
  2. Ban hành lần 4 ngày 19 tháng 8 năm 2020 Với sinh viên xin đi du học: kèm theo bản photocopy của Giấy mời du học/Giấy báo nhập trường. (Lưu ý: nộp đơn tại Phòng 202A-C1 và nhận quyết định tại nơi đã nộp đơn)