Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập trường Đại học kinh tế quốc dân

doc 2 trang maudon 26/10/2022 21100
Bạn đang xem tài liệu "Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập trường Đại học kinh tế quốc dân", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docdon_xin_nghi_hoc_tam_thoi_va_bao_luu_ket_qua_hoc_tap_truong.doc

Nội dung text: Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập trường Đại học kinh tế quốc dân

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm . ĐƠN XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI VÀ BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP Kính gửi:- Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế quốc dân - Phòng Quản lý đào tạo - Khoa/Viện . Tên em là: Mã số SV: Lớp: Khóa: Hệ (ĐHCQ, LTCQ, VB2CQ): Địa chỉ, điện thoại/email liên lạc: Em làm đơn xin được nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập vì lý do: (tích chọn vào ô). ●Được huy động vào lực lượng vũ trang (kèm theo Quyết định điều động vào LLVT) □ ●Vì lý do sức khỏe (kèm theo chứng nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền) □ ●Vì lý do cá nhân (ghi rõ lý do, kèm theo bảng điểm): □ *Thời gian nghỉ học: 1 học kỳ □ 1 năm học □ (từ học kỳ năm học đến hết học kỳ năm học ) Xin trân trọng cảm ơn! Ý kiến của Phụ huynh sinh viên Sinh viên (Người làm đơn) (Ghi rõ đồng ý/không đồng ý và ký, ghi họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Ý kiến của đơn vị quản lý sinh viên (Khoa/Viện/P.QLĐT ) Ghi chú: Sinh viên hệ văn bằng 2, liên thông chính quy không cần lấy ý kiến phụ huynh