Đơn xin nghỉ học tạm thời bảo lưu kết quả trường Đại học Thương mại

docx 1 trang maudon 26/10/2022 15820
Bạn đang xem tài liệu "Đơn xin nghỉ học tạm thời bảo lưu kết quả trường Đại học Thương mại", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxdon_xin_nghi_hoc_tam_thoi_bao_luu_ket_qua_truong_dai_hoc_thu.docx

Nội dung text: Đơn xin nghỉ học tạm thời bảo lưu kết quả trường Đại học Thương mại

  1. M16 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI BẢO LƯU KẾT QUẢ Kính gửi: - Ban Giám hiệu Trường Đại học Thương mại; - Phòng Công tác sinh viên; - Khoa Tên em là: Ngày, tháng, năm sinh: Số CMTND: Ngày cấp: / / Nơi cấp: . Hiện là sinh viên lớp: Mã sinh viên: Em làm đơn này kính đề nghị Nhà trường cho em được nghỉ học tạm thời, bảo lưu kết quả; thời gian , lý do: Em xin cam đoan sẽ trở lại học tập bình thường sau khi hết thời gian nghỉ học. Điểm TBCTL: Học phí đã đóng đến hết tháng năm 20 Hà Nội, ngày tháng năm 20 Ý kiến của phụ huynh sinh viên Người làm đơn (Ký, ghi rõ họ tên) Ý kiến của Khoa QLSV Xác nhận về học phí của Phòng KHTC Ý kiến của Phòng CTSV