Đơn xin bảo lưu kết quả học tập học viện thanh thiếu niên Việt Nam

docx 1 trang maudon 26/10/2022 20560
Bạn đang xem tài liệu "Đơn xin bảo lưu kết quả học tập học viện thanh thiếu niên Việt Nam", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxdon_xin_bao_luu_ket_qua_hoc_tap_hoc_vien_thanh_thieu_nien_vi.docx

Nội dung text: Đơn xin bảo lưu kết quả học tập học viện thanh thiếu niên Việt Nam

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP Kính gửi: - Ban Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam - Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên Tên em là: Sinh ngày : Tại : Sinh viên lớp : Mã SV Ngành học: Em xin phép được bảo lưu kết quả học tập từ đến Lý do : , ngày tháng năm 20 Ý KIẾN CỦA GVCN/ CVHT NGƯỜI LÀM ĐƠN Ý KIẾN CỦA GIA ĐÌNH