Mẫu đơn xin chuyển trường trường Đại học Giao thông Vận tải TP HCM

docx 2 trang maudon 26/10/2022 33220
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu đơn xin chuyển trường trường Đại học Giao thông Vận tải TP HCM", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxmau_don_xin_chuyen_truong_truong_dai_hoc_giao_thong_van_tai.docx

Nội dung text: Mẫu đơn xin chuyển trường trường Đại học Giao thông Vận tải TP HCM

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG Kính gửi: Hiệu trưởng Trường ; Hiệu trưởng Trường Tên tôi là: ngày sinh: Hộ khẩu thường trú trước khi vào Trường: Đối tượng tuyển sinh (ghi rõ mã quy ước): Khu vực tuyển sinh: Là sinh viên đang học trình độ đại học năm thứ: MSSV Lớp Ngành học Thuộc trường Trong kỳ thi/xét tuyển vào Trường , tôi đạt được số điểm / điểm (tổ hợp môn: ) (Tử số ghi số điểm đạt được, mẫu số ghi điểm trúng tuyển theo quy định của trường) Trong thời gian học tập tại trường Tôi đã đạt được kết quả học tập, rèn luyện qua các năm học như sau: (ghi rõ kết quả học tập, rèn luyện từng học kỳ; khen thưởng hay bị xử lý kỷ luật): Tôi thuộc diện cấp học bổng, trợ cấp xã hội (nếu có) Tôi không thuộc diện đã dự thi/xét tuyển vào Trường (chuyển đến) nhưng không trúng tuyển. Tôi có nguyện vọng xin được chuyển đến tiếp tục vào học năm thứ ngành học tại trường Với lý do: Ngày tháng năm 20 Người làm đơn (Ký ghi rõ họ và tên) Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐANG THEO HỌC TRƯỜNG TIẾP NHẬN
  2. LƯU Ý VỀ ĐIỀU KIỆN CHUYỂN TRƯỜNG 1. Sinh viên được xét chuyển trường nếu có các điều kiện sau đây: a) Trong thời gian học tập, nếu gia đình chuyển nơi cư trú hoặc sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cần thiết phải chuyển đến trường gần nơi cư trú của gia đình để thuận lợi trong học tập; b) Xin chuyển đến trường có cùng ngành hoặc thuộc cùng nhóm ngành với ngành đào tạo mà sinh viên đang học; c) Được sự đồng ý của Hiệu trưởng trường xin chuyển đi và trường xin chuyển đến; d) Không thuộc một trong các trường hợp không được phép chuyển trường quy định tại khoản 2 2. Sinh viên không được phép chuyển trường trong các trường hợp sau: a) Sinh viên đã tham dự đợt xét tuyển theo đề thi chung, nhưng không trúng tuyển vào trường hoặc có kết quả thi thấp hơn điểm trúng tuyển của trường xin chuyển đến; b) Sinh viên thuộc diện nằm ngoài vùng tuyển quy định của trường xin chuyển đến; c) Sinh viên năm thứ nhất và năm cuối khóa; d) Sinh viên đang trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên. 3. Thủ tục chuyển trường: a) Sinh viên xin chuyển trường phải làm hồ sơ xin chuyển trường theo quy định của nhà trường; b) Hiệu trưởng trường có sinh viên xin chuyển đến quyết định tiếp nhận hoặc không tiếp nhận; quyết định việc học tập tiếp tục của sinh viên, công nhận các học phần mà sinh viên chuyển đến được chuyển đổi kết quả và số học phần phải học bổ sung, trên cơ sở so sánh chương trình đào tạo ở trường sinh viên xin chuyển đi và trường xin chuyển đến.