Đơn xin bảo lưu kết quả học tập trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

doc 1 trang maudon 26/10/2022 43120
Bạn đang xem tài liệu "Đơn xin bảo lưu kết quả học tập trường THPT chuyên Lê Quý Đôn", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docdon_xin_bao_luu_ket_qua_hoc_tap_truong_thpt_chuyen_le_quy_do.doc

Nội dung text: Đơn xin bảo lưu kết quả học tập trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NĂM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP Kính gửi: Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Tôi tên: ĐT: . Phụ huynh học sinh: Hiện đang học lớp: ., niên khóa: ./ trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Nay tôi viết đơn này kính xin nhà trường xem xét cho học sinh được bảo lưu kết quả học tập, học lại trong năm học sau. Lý do: . . (Đính kèm hồ sơ minh chứng lý do xin bảo lưu) Xin chân thành cảm ơn./. Ghi chú: Học sinh chỉ được bảo lưu kết quả học tập trong vòng 1 năm. Nha Trang, ngày tháng năm 20 Xác nhận của GVCN Người viết đơn (Ký và ghi rõ họ tên) Ý kiến của Hiệu trưởng Hồ sơ minh chứng gồm: . . . Nha trang, ngày tháng năm 20 . Người nhận hồ sơ