Đơn xin việc viết tay vị trí lái xe

docx 2 trang maudon 26/10/2022 22160
Bạn đang xem tài liệu "Đơn xin việc viết tay vị trí lái xe", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxdon_xin_viec_viet_tay_vi_tri_lai_xe.docx

Nội dung text: Đơn xin việc viết tay vị trí lái xe

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ĐƠN XIN VIỆC Kính gửi: . Tên tôi là : Sinh ngày tháng năm . Điện thoại: Số CMND: Ngày tháng cấp .Nơi cấp: Số bằng lái: Ngày cấp Hạng bằng: Cơ quan cấp Địa chỉ ĐKHKTT: Họ tên bố : Tuổi : . Nghề nghiệp : Đơn vị công tác: Địa chỉ ĐKHKTT: Họ tên mẹ : Tuổi : . Nghề nghiệp : Đơn vị công tác: Địa chỉ ĐKHKTT: Nay tôi làm đơn này để xin được lái xe theo chế độ quy định của Công ty đề ra. Tôi xin cam kết: - Ký hợp đồng lái xe theo quy định của Công ty cổ phần dịch vụ An Dân và thực hiện đúng mọi điều khoản ghi trong hợp đồng. - Thời gian xin làm việc tại Công ty từ ngày tháng năm Tôi xin lái xe để vận chuyển hành khách theo quy chế của Công ty , tôi cam đoan sẽ nộp tiền và làm đầy đủ đúng theo hợp đồng . Nếu vi phạm quy chế của Công ty hoặc tự ý bỏ việc, phá hợp đồng, làm hỏng tài sản, nợ tiền của Công ty thì phải bồi thường hoàn toàn chi phí những tổn thất đã gây ra theo hợp đồng đã ký, tiền hàng tháng , hoàn trả số tiền còn thiếu (nếu có).
  2. - Tôi hứa thực hiện đúng luật giao thông đường bộ lái xe an toàn đúng luật nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc xảy ra. Hà Nội , ngày tháng năm Người viết đơn ký