Mẫu đơn xin việc có xác nhận địa phương

doc 1 trang maudon 26/10/2022 36200
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu đơn xin việc có xác nhận địa phương", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docmau_don_xin_viec_co_xac_nhan_dia_phuong.doc

Nội dung text: Mẫu đơn xin việc có xác nhận địa phương

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN VIỆC Ảnh 4 x 6 Kính gửi: . Tôi tên: Nam , Nữ Sinh ngày .tháng năm Tại: Giấy chứng minh nhân dân số: cấp ngày / / Nơi cấp Hiện cư ngụ tại: Trình độ văn hóa: Ngoại ngữ: Trình độ chuyên môn: Tình trạng sức khỏe: Hiện nay tôi chưa có việc làm, nguyện vọng xin được bố trí công việc làm. Nếu được nhận tôi xin cam đoan thực hiện các công việc được giao và chấp hành các chủ trương chính sách của Nhà nước và chế độ nội quy, kỷ luật của cơ quan, đơn vị. Kính mong phòng khám (cơ sở) chấp nhận./. XÁC NHẬN ., ngày .tháng năm Của UBND xã, phường, thị trấn Kính đơn (hoặc Thủ trưởng đơn vị) (Ký tên, ghi rõ họ tên) . . . . Ngày tháng .năm . M68