Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập trường Đại học sư phạm Hà Nội

docx 2 trang maudon 26/10/2022 17380
Bạn đang xem tài liệu "Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập trường Đại học sư phạm Hà Nội", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxdon_xin_nghi_hoc_tam_thoi_va_bao_luu_ket_qua_hoc_tap_truong.docx

Nội dung text: Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập trường Đại học sư phạm Hà Nội

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI VÀ BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP Kính gửi:- Ban Giám hiệu trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Phòng Đào tạo Tên tôi là: Mã số sinh viên: Ngày, tháng, năm sinh: / / Nơi sinh: Hiện đang học lớp: Khóa: Ngành: Hệ đào tạo: Lý do xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập: Thời gian bảo lưu từ kỳ .năm học đến kỳ . năm học . Hà Nội, ngày tháng năm Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên) Xác nhận của gia đình sinh viên Xác nhận của cán bộ QLSV khoa (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) Xác nhận của Ban Chủ nhiệm khoa Xác nhận của nhà trường (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)