Mẫu Đơn xin việc cho Giáo viên mới ra trường

doc 2 trang maudon 26/10/2022 17200
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu Đơn xin việc cho Giáo viên mới ra trường", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docmau_don_xin_viec_cho_giao_vien_moi_ra_truong.doc

Nội dung text: Mẫu Đơn xin việc cho Giáo viên mới ra trường

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN VIỆC Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh/Thành phố Tôi tên là: . Sinh ngày: Nơi sinh: Xã/Phường: Huyện/Quận: Tỉnh/Thành phố: Hộ khẩu thường trú: CMND/CCCD Số: Cấp ngày: / / Tại: Số điện thoại liên hệ: Email: Trình độ văn hoá: Trình độ chuyên môn: . Tốt nghiệp trường: Hệ đào tạo (Chính quy, tại chức, chuyên tu): Trình độ tốt nghiệp (Đại học, Cao đẳng): Ngành: Xếp loại tốt nghiệp: Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Trình độ: Trình độ tin học: Trình độ nghiệp vụ sư phạm: Với trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm được đào tạo, tôi có nguyện vọng xin được bố trí việc làm. Nguyện vọng về nơi công tác: . Nếu được tuyển dụng, tôi xin cam đoan thực hiện tốt các công việc được giao, chấp hành các chủ trương, chính sách của nhà nước và các quy định của cơ quan, đơn vị. Kính mong được Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét và tuyển dụng. Tôi xin chân thành cảm ơn./.
  2. Xác nhận của nơi cư trú , ngày tháng năm Người làm đơn (Ký tên và ghi rõ họ tên)