Đơn xin việc viết tay giáo viên mầm non

docx 2 trang maudon 26/10/2022 26220
Bạn đang xem tài liệu "Đơn xin việc viết tay giáo viên mầm non", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxdon_xin_viec_viet_tay_giao_vien_mam_non.docx

Nội dung text: Đơn xin việc viết tay giáo viên mầm non

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN VIỆC Kính gửi: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Tôi tên là: Sinh ngày: Nơi sinh : Xã Huyện: Tỉnh: Hộ khẩu TT : Xã Huyện: Tỉnh: Chứng minh nhân dân số: Cấp ngày Tại: Số điện thoại liên lạc Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn : - Tốt nghiệp trường : - Hệ đào tạo (Chính quy, tại chức, chuyên tu): - Trình độ tốt nghiệp (ĐH, CĐ, ) : - Ngành: Xếp loại TN: Trình độ ngoại ngữ :Tiếng , trình độ : Trình độ tin học : Trình độ nghiệp vụ sư phạm: Tôi chưa có việc làm và có nguyện vọng xin được bố trí việc làm. Nguyện vọng về nơi công tác: Nếu được tuyển dụng, tôi xin cam đoan thực hiện tốt các công việc được giao, chấp hành các chủ trương, chính sách của nhà nước và các quy định của cơ quan, đơn vị. Kính mong được Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, tuyển dụng.
  2. , ngày tháng năm 201 Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên)