Mẫu Đơn xin chuyển công tác của giáo viên

doc 2 trang maudon 26/10/2022 42021
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu Đơn xin chuyển công tác của giáo viên", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docmau_don_xin_chuyen_cong_tac_cua_giao_vien.doc

Nội dung text: Mẫu Đơn xin chuyển công tác của giáo viên

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc o0o ĐƠN XIN CHUYỂN CÔNG TÁC Kính gửi: - Phòng giáo dục và đào tạo - Phòng nội vụ huyện - Ban giám hiệu trường Tên tôi là: Giới tính: Ngày tháng năm sinh: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: Nơi sinh: Hộ khẩu thường trú: Nơi ở hiện nay: Trình độ chuyên môn: Đơn vị công tác hiện nay: Chức vụ, công việc đang đảm nhiệm: Quá trình công tác của bản thân: Lý do xin chuyển công tác:
  2. Đơn vị xin chuyển đến: Tôi cam đoan sẽ chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy định và hoàn thành công việc bàn giao cho đơn vị đang công tác đầy đủ và đúng hạn. Kính đề nghị xem xét, chấp thuận cho tôi được chuyển công tác theo nguyện vọng. Tôi xin chân thành cám ơn! Ý kiến của thủ trưởng đơn vị quản lý trực , ngày tháng năm tiếp Người làm đơn (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)