Mẫu Đơn xin nghỉ phép về quê chuẩn

docx 2 trang maudon 26/10/2022 33440
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu Đơn xin nghỉ phép về quê chuẩn", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxmau_don_xin_nghi_phep_ve_que_chuan.docx

Nội dung text: Mẫu Đơn xin nghỉ phép về quê chuẩn

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————- ., ngày . tháng . năm . ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP VỀ QUÊ Kính gửi: – Công ty . – Ban Giám đốc công ty (Hoặc những chủ thể có thẩm quyền khác tùy thuộc vào vị trí làm việc của bạn trong công ty, cơ quan, nội quy nơi làm việc của bạn, ) – Căn cứ Bộ luật lao động năm 2012; – Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội năm 2014; – Căn cứ Hợp đồng lao động số ngày ./ ./ . Giữa và .; – Căn cứ ; – Căn cứ tình hình thực tế của bản thân. Tên tôi là: Năm sinh: Chứng minh nhân dân số: do CA cấp ngày / ./ Địa chỉ thường trú: . Chỗ ở hiện nay: . Điện thoại liên hệ: Xin trình bày với Quý công ty sự việc như sau: Tôi là: (tư cách làm đơn để đưa ra yêu cầu, ví dụ: là người lao động của Quý công ty theo Hợp đồng lao động số ngày / ./ ) Thời gian bắt đầu làm việc: . Số sổ Bảo hiểm xã hội: . Tham gia bảo hiểm xã hội vào ngày ./ ./ .
  2. Hiện đang làm việc tại: Phòng/Ban Văn Phòng/Chi nhánh/Trụ sở công ty Chức vụ: Hệ số lương: . Hệ số phụ cấp: . Tuy nhiên, vì một số lý do sau: (Bạn trình bày hoàn cảnh, lý do dẫn đến việc bạn làm đơn, tức là hoàn cảnh, lý do dẫn đến việc bạn có nhu cầu nghỉ phép để về quê để giải quyết việc riêng hoặc một mục đích khác tùy vào trường hợp cụ thể của bạn) Hiện nay, tôi có nhu cầu xin nghỉ phép từ ngày . tháng . năm đến ngày . tháng năm để Do vậy, tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý công ty xem xét và chấp nhận đề nghị trên của tôi. Tôi xin hứa, sau khi kết thúc thời gian nghỉ phép trên, tôi sẽ (đưa ra lời cam kết của bạn, nếu có) Tôi xin cam đoan với Quý công ty những thông tin trên là đúng và xin chịu trách nhiệm về nguyện vọng này. Tôi xin trân trọng cảm ơn! Người làm đơn (Ký, ghi rõ họ tên)