Mẫu đơn xin nghỉ phép của công an

doc 1 trang maudon 26/10/2022 25700
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu đơn xin nghỉ phép của công an", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docmau_don_xin_nghi_phep_cua_cong_an.doc

Nội dung text: Mẫu đơn xin nghỉ phép của công an

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc . ., ngày . tháng . năm 20 ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP Kính gửi: Tên tôi là: Ngày, tháng, năm sinh: . Chức vụ, đơn vị công tác: Nay tôi làm đơn này xin được nghỉ phép năm trong thời gian là . ngày, kể từ ngày đến hết ngày . Nơi nghỉ phép: . Lý do nghỉ phép: . Địa chỉ, điện thoại liên hệ khi cần: . . Tôi sẽ bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu đang quản lý với thủ trưởng đơn vị trước khi được nghỉ và cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian được nghỉ. Kính đề nghị xem xét, giải quyết. Số ngày nghỉ phép năm đã được nghỉ: ngày. Xin trân trọng cảm ơn! NGƯỜI LÀM ĐƠN Ý KIẾN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Chữ ký) Họ và tên