Mẫu đơn xin nghỉ phép đi chữa bệnh

docx 2 trang maudon 26/10/2022 32020
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu đơn xin nghỉ phép đi chữa bệnh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxmau_don_xin_nghi_phep_di_chua_benh.docx

Nội dung text: Mẫu đơn xin nghỉ phép đi chữa bệnh

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP Kính gửi: - Ban giám đốc - Công ty . - Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị - Trưởng . Tên tôi là: Nam/nữ Ngày, tháng, năm sinh: tại Địa chỉ thường trú: Điện thoại liên hệ khi cần: Đơn vị công tác: Chức vụ: Nay tôi làm đơn này xin đề nghị Ban lãnh đạo - Công ty . cho tôi được nghỉ phép + Từ: .giờ phút, ngày: tháng năm 20 Đến: giờ phút, ngày: tháng năm 20 + Lý do: + Nơi nghỉ phép: Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ phép lại cho ông (bà): là đồng nghiệp của tôi. Ông(bà): sẽ thay thế tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định. Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng. Kính mong nhà trường xem xét chấp thuận Trân trọng.
  2. , ngày tháng năm 20 Phòng Ý kiến của Ban Giám Người làm đơn Tổ chức – Hành chính – Quản Trưởng đơn vị Đốc (Ký và ghi rõ họ trị (Nêu ý kiến cụ thể, ký và ghi rõ họ (Duyệt) tên) (Xác nhận) tên)