Mẫu đơn xin chuyển công tác trong ngành ngân hàng

docx 1 trang maudon 26/10/2022 20600
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu đơn xin chuyển công tác trong ngành ngân hàng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxmau_don_xin_chuyen_cong_tac_trong_nganh_ngan_hang.docx

Nội dung text: Mẫu đơn xin chuyển công tác trong ngành ngân hàng

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___ ĐƠN XIN ĐIỀU CHUYỂN CÔNG TÁC Kính gửi: – Trưởng đơn vị/bộ phận (nơi chuyển đi, chuyển đến) – Phòng Nhân sự và Công nghệ Tên tôi là : Ngày, tháng, năm sinh : Hiện đang công tác tại : . Chức danh : . Trình độ chuyên môn : Quá trình công tác từ khi gia nhập Ngân hàng Đơn vị/bộ phận xin chuyển đến : Lý do xin điều chuyển : , ngày tháng .năm 20 Người đề nghị (Ký, họ tên) Ý kiến của Trưởng đơn vị nơi chuyển đi Ý kiến của Trưởng đơn vị xin chuyển đến Phòng Nhân sự/ Phòng Tổng hợp